English  Svenska


Studiemiljö

Studenter har liksom arbetstagare rätt till en bra arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen är studenter jämställda med övriga arbetstagare vid högskolan. I arbetsmiljöbegreppet ingår såväl den fysiska som den psykiska och de sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljölagens ändamål är enligt första paragrafen att "förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö".

 

Fysisk arbetsmiljö

Högskolan ansvarar för att den fysiska arbetsmiljön är bra. Detta kan innebära lokaler, ventilation, ljus och ljud. Högskolan är skyldig att tillhandahålla erforderlig personlig skyddsutrustning, som exempelvis labbrockar. Likväl är högskolan skyldig att tillhandahålla bra anpassade arbetsplatser, som till exempel bra datorplatser och läsplatser. De ska var bra utformade ur ergonomisk synvinkel och ha bra ljus.

Psykisk och social arbetsmiljö

När det gäller den psykiska och sociala arbetsmiljön ingår även rätten att få känna sig delaktig, det vill säga en rätt att ha insyn i och kunna påverka de beslut som påverkar dig. Vidare så är en av de viktigaste frågorna arbetstiden, det vill säga begränsningar i mängt/antal timmar för undervisning och instuderingstimmar per vecka. Arbetsmiljölagen hänvisar denna fråga till Arbetstidslagen, som inte omfattar studenter. Vad som står om studenters arbetstid står i Högskoleförordningen kap 6:2: "Omfattningen av grundläggande högskoleutbildning skall anges enligt ett poängsystem där varje poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka". Vad som menas med begreppet heltidsstudier nämns inte.

Studerandeskyddsombud

Vid en högskola ska det finnas studerandeskyddsombud som fungerar som studenternas egna skyddsombud. Deras uppgift är att se över arbetsmiljölagen och påpeka brister för ansvarig på högskolan. Det enda som skiljer studerandeskyddsombuden mot högskolans skyddsombud är att studerandeskyddsombuden ej har rätt att stoppa farlig verksamhet. Har Du synpunkter på din arbetsmiljö eller vill vara studentskyddsombud kan Du ta kontakt med Gefle Studentkår.

Sidansvarig
Josefin Hallström

Senast uppdaterad
2009-07-09

BIFOGADE FILER

INGA FILER

RELATERADE SIDOR

INGA SIDOR

RELATERADE HEMSIDOR

INGA SIDOR
Nyheter
Skriv i studenttidningen

På studenttidningen Gefla Högtryck finns det alltid i behov av nya medarbetare och gamla som nya studenter är välkomna. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet, personliga brev eller CV, bara intresset finns där.

Läs mer