English  Svenska

Uppsägan av lägenhet på Brändströmsgatan

Uppsägningstiden är 1 eller 3 kalendermånad för samtliga lägenheter.

Uppsägan av lägenhet ska vara skriftlig i original och vara GefleStudentkår tillhanda senast den sista vardagen i månaden, genom ett besök i Kårexpeditionen.

Exempel: om du vill flytta den 31maj måste uppsägan vara gjord innan den 30 april vid 1 kalendermånads uppsägning och 28 februari vid 3 kalendermånaders uppsägningstid.

Blankett för uppsägning finns i Gefle Studentkårs expedition. 

Du får bo kvar i din studentbostad en månad efter att programmet/kursen avslutats.

 

Uppsägan av lägenhet på Stenhammarsvägen

Uppsägningstiden är 1 kalendermånad för samtliga lägenheter om man skrivit kontraktet med Gavlegårdarna.

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader för samtliga lägenheter om man skrivit kontraktet med Svenska Studenthus i Gävle AB.

Nycklar

Nycklar  till uppsagd lägenhet ska lämnas till Kårexpeditionen senast den 1:a vardagen i månaden, före kl 12:00.

Om du lämnar nycklar när expeditionen inte är öppen, använd inkastet vid vår lastkaj, mellan hus Midgård och Idun.

OBS! Det kan vara värt att tänka på att vara rädd om nycklar då bostadsbolaget kräver ersättning för det som går förlorat!

 

 

 

BIFOGADE FILER

INGA FILER

RELATERADE SIDOR

INGA SIDOR

RELATERADE HEMSIDOR

INGA SIDOR
Nyheter
Skriv i studenttidningen

På studenttidningen Gefla Högtryck finns det alltid i behov av nya medarbetare och gamla som nya studenter är välkomna. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet, personliga brev eller CV, bara intresset finns där.

Läs mer