English  Svenska

Uppsägan av lägenhet på Brändströmsgatan

Uppsägningstiden är 1 kalendermånad för samtliga lägenheter.

Uppsägan av lägenhet ska vara skriftlig i original och vara GefleStudentkår tillhanda senast den sista vardagen i månaden, genom ett besök i Kårexpeditionen.

Exempel: om du vill flytta den 31maj måste uppsägan vara gjord innan den 30 april.

Blankett för uppsägning finns i Gefle Studentkårs expedition. 

Du får bo kvar i din studentbostad en månad efter att programmet/kursen avslutats.

 

Nycklar

Nycklar  till uppsagd lägenhet ska lämnas till Kårexpeditionen senast den 1:a vardagen i månaden, före kl 12:00.

Om du lämnar nycklar när expeditionen inte är öppen, använd inkastet vid vår lastkaj, mellan hus Midgård och Idun.

OBS! Det kan vara värt att tänka på att vara rädd om nycklar då bostadsbolaget kräver ersättning för det som går förlorat!

 

 

 

BIFOGADE FILER

INGA FILER

RELATERADE SIDOR

INGA SIDOR

RELATERADE HEMSIDOR

INGA SIDOR
Nyheter
Kårvalet 2014

Resultatet av kårvalet är nu sammanställt! Tack vare ett oerhört jämt valresultat får alla kandidater en plats i kommande läsårs fullmäktige!

Klicka på "läs mer" för att få all information om resultatet.

Läs mer

Mentorskap

Hej studenter!
Är du intresserad av att jobba som mentor åt studenter på HiG?
Att vara mentor innebär att man agerar som ett stöd åt studenter med någon form av funktionsnedsättning. Rollen innefattar allt från att skapa struktur i studielivet till att du motiverar individer för att de ska klara av sina uppgifter. Funktionsnedsättning kan i dessa sammanhang innefatta allt från dyslexi till ADD/ADHD, autism och liknande, vilket också innebär att varje mentors uppdrag är unikt.

Läs mer

HiG´s Workout!

HiG´s Workout drar igång igen!

Läs mer

Skriv i studenttidningen

På studenttidningen Gefla Högtryck finns det alltid i behov av nya medarbetare och gamla som nya studenter är välkomna. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet, personliga brev eller CV, bara intresset finns där.

Läs mer